Aktuální ordinační doba

VŠICHNI PACIENTI MUSÍ BÝT VŽDY PŘEDEM OBJEDNANÍ PŘED NÁVŠTĚVOU ORDINACE.

Pacient je povinen vždy předem sdělit potíže zdravotní sestře, nebo lékaři, a to telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Následně bude objednán do ordinace na určitý termín tak, abyste se potkali s co nejmenším počtem lidí. V čekárně se prosím ve Vašem zájmu nezdržujte.

Děkujeme za Vaši podporu, ohleduplnost a jakoukoliv ochotnou pomoc ve formě dodání ochranných pomůcek. ❤️

Ordinační hodiny:

Pondělí 6:45 – 13:00
Ůterý 12:30 – 18:30
Středa 6:45 – 13:00
Čtvrtek 6:45 – 13:00
Pátek 6:45 – 12:00

 

Dovolená 3. – 7. 8. 2020 včetně. Zástup MUDr. Jashari, tel. číslo: 548 220 119.

Dne 4. 8. 2020 odpolední ordinace přesunuta na dopolední zástup 8. – 12. hod.

Dne 5. 8. 2020 dopolední ordinace přesunuta na odpolední zástup 14. – 16. hod.

V případě potřeb (výpis z dokumentace, potvrzení o zdr. stavu apod.) mne kontaktujte pomocí SMS na čísle 602 161 513.

Kontakty:

Mobil: +420 727 877 690

Telefon: +420 548 522 499

E-mail: info.ambulance@seznam.cz

Informace ze 14. 3. 2020

Doporučení pro PL od SPLČR naleznete zde.

! NEVSTUPUJTE BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY DO PROSTOR ORDINACE zde !!!!!!!!!!!
PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO ORDINACE BEZ ROUŠKY, NEBO JAKÉKOLIV OCHRANY NOSU A ÚST!

Vážení pacienti, dodržujte prosím odstup min. 2 metry a zdržujte se v prostorách naší ordinace krátkou dobu pouze v akutních případech. Do odvolání platí zákaz vstupu do ordinace pro pacienty, kteří se vrátili ze zahraničí nejvýše 1 měsíc zpětně. V akutním případě do ordinace nevstupujte bez předchozí telefonické domluvy!

Jsme na telefonech nonstop a linky jsou zahlcené, snažíme se pomoci opravdu všem a děláme, co je v našich silách. Prosím o trpělivost a pochopení! Přejeme všem pevné zdraví!

Státy světa s vysokým rizikem přenosu nákazy zde! Apelujeme na všechny pacienty naší ordinace, aby při návratu ze zahraničí (jakákoliv jiná země mimo Čr) dodrželi 14ti denní karanténu! Co to znamená karanténa? Naleznete zde.

Kontaktujte nás na tel. čísle 727 877 690, nebo odpovědi na dotazy a poradenství k této nákaze poskytuje nově všech sedm zdravotních pojišťoven na svých informačních linkách.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

 

Pokud máte psychické potíže, či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky:

MUDr. Radomíra Snášelová

Vítáme nové klienty,

  • nabízíme profesionální přístup
  • respektujeme osobní názor
  • kladně přistupujeme k alternativní medicíně
  • uvítáme Vás v příjemném harmonickém prostředí
  • pro vysoce pracovně vytížené klienty navrhujeme individuální časové možnosti
  • nabízíme konsultace zdravotního stavu jiným praktickým lékařem
  • používáme nadstandardní přístrojové vybavení ordinace: CRP test, měření INR, DIA přístroj, EKG diagnostika, ADP přístroj a další

„Své potíže sdělujte stále jen jednomu lékaři. Zajistíte tak kontinuitu informací a umožníte sledovat vývoj zdravotních potíží, který je zpětnou vazbou pro navržení dalšího terapeutického postupu."

Jsou nutná antibiotika při každé horečce a bolení v krku? Přístrojový test CRP pomůže rozhodnout.

Akutní koronární potíže prověří diagnostika EKG.

Máte studené nohy, kouříte a bojíte se neprůchodnosti cév? Rozhodnutí pomůže přístroj ADP.

Berete lék Warfarin na ředění krve? Opakovaně Vám odebírají krev ze žíly a na odběr musíte brzy ráno i 2x týdně? Bojíte se komplikací (trombózy žil, plicní embolizace) při dlouhodobém užívání antikoncepce? Provedeme Vám test na srážlivost krve trombogen.

Objednejte se pomocí e-mailu (info.ambulance@seznam.cz) v tyto hodiny:

10:00, 12:45, 13:30

 

Ordinační hodiny:

Pondělí 6:45 – 13:00
Ůterý 12:30 – 18:30
Středa 6:45 – 13:00
Čtvrtek 6:45 – 13:00
Pátek 6:45 – 12:00

 

Dovolená 3. – 7. 8. 2020 včetně. Zástup MUDr. Jashari, tel. číslo: 548 220 119.

Dne 4. 8. 2020 odpolední ordinace přesunuta na dopolední zástup 8. – 12. hod.

Dne 5. 8. 2020 dopolední ordinace přesunuta na odpolední zástup 14. – 16. hod.

V případě potřeb (výpis z dokumentace, potvrzení o zdr. stavu apod.) mne kontaktujte pomocí SMS na čísle 602 161 513.

Kontaktujte nás:

* povinné