Aktuality

upozornění pro pacienty

AKUTNÍ ZÁSTUP
25.3.2024 – 8-11:30 hod. Zástup MUDr. Jashari (
548 220 119)
26.3.2024 – 13-16:30 hod. Zástup MUDr. Skotáková 1. patro (548 222 210)

Pro výpisy z dokumentace a jiné pište SMS na 602 161 513

Vnitřní řád ordinace – Dodatek č. 3:

❗️❗️❗️😷 PROSÍME všechny osoby, které vstupují do prostor tohoto zdravotnického zařízení, aby si před vstupem chránila svá ústa respirátorem (nejméně FFP2, nebo nano rouškou). Děkujeme.

Pacient je povinen respektovat vnitřní řád zdravotnického zařízení /par. 41 odst. 1b, zákona č. 372/2011 Sb. v platném znění, ve kterém je mu poskytována ambulantní zdravotní péče. 
I za současné epidemiologické situace jsou naprosto legitimní určitá opatření pro zamezení šíření přenosných chorob, tedy i v ordinaci PL pro dospělé.

Vážení pacienti, dodržujte prosím odstup min. 2 metry a zdržujte se v prostorách naší ordinace krátkou dobu pouze v akutních případech.

  • VŠICHNI PACIENTI MUSÍ BÝT VŽDY PŘEDEM OBJEDNANÍ PŘED NÁVŠTĚVOU ORDINACE.
  • Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné se před osobní návštěvou v ordinaci telefonicky nebo pomocí SMS s námi spojit. Na zmeškané hovory voláme zpět k domluvě.
  • Stále platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO ORDINACE BEZ ROUŠKY, NEBO JAKÉKOLIV OCHRANY NOSU A ÚST.
  • Telefonní COVID linka – odběrová místnost MEDILA LESNÁ – 515 556 106
  • Apelujeme na všechny pacienty naší ordinace, aby při návratu ze zahraničí (jakákoliv jiná země mimo Čr) dodrželi 14ti denní karanténu! Co to znamená karanténa? Naleznete zde.

Kontaktujte nás na tel. čísle 727 877 690, nebo odpovědi na dotazy a poradenství k této nákaze poskytuje všech sedm zdravotních pojišťoven na svých informačních linkách:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

Pokud máte psychické potíže, či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky:
Linka důvěry: 800 155 555
Centrum krizové intervence: 284 016 666
Linka bezpečí pro děti, mládež a studující do 26 let: 116 111

Děkujeme za pochopení a přejeme pohodový den v rámci možností.

O naší ordinaci

Vítáme nové pacienty.

  • nabízíme profesionální přístup
  • respektujeme osobní názor
  • kladně přistupujeme k alternativní medicíně
  • uvítáme Vás v příjemném harmonickém prostředí
  • pro vysoce pracovně vytížené klienty navrhujeme individuální časové možnosti
  • nabízíme konsultace zdravotního stavu jiným praktickým lékařem
  • používáme nadstandardní přístrojové vybavení ordinace: CRP test, měření INR, DIA přístroj, EKG diagnostika, ADP přístroj a další

„Své potíže sdělujte stále jen jednomu lékaři. Zajistíte tak kontinuitu informací a umožníte sledovat vývoj zdravotních potíží, který je zpětnou vazbou pro navržení dalšího terapeutického postupu.“

Jsou nutná antibiotika při každé horečce a bolení v krku? Přístrojový test CRP pomůže rozhodnout.

Máte studené nohy, kouříte a bojíte se neprůchodnosti cév? Rozhodnutí pomůže přístroj ADP.

Akutní koronární potíže prověří diagnostika EKG.

Berete lék Warfarin na ředění krve? Opakovaně Vám odebírají krev ze žíly a na odběr musíte brzy ráno i 2x týdně? Bojíte se komplikací (trombózy žil, plicní embolizace) při dlouhodobém užívání antikoncepce? Provedeme Vám test na srážlivost krve trombogen.

Kontakty

Objednávejte se pomocí e-mailu v tyto hodiny: 10:00, 12:45, 13:30

IČO: 29262887
Spisová značka 69129 C vedená u Krajského soudu v Brně

© 2021 | Všechna práva vyhrazena | Brno | MUDr. Radomíra Snášelová